Natverket -- Kontaktlista för f d och nuvarande Saltisscouter.

 

Om Natverket

Välkommen till nätverket Gamla Saltisscouter!
Nätverket som ger möjlighet att knyta samman gamla scouter för framtiden. Tanken är att kunna träffas och göra trevliga saker tillsammans. Alla i nätverket kan ta initiativ till en aktivitet, vilket kan vara allt från ett kort museibesök till en heldagstur på skridskor eller i kajak kanske hitta sina gamla patrullkompisar för ett patrullmöte på gamla dar.
Ingen administration, alla som vill vara med är självförsörjande.

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet Natverket . (The current archive is only available to the list members.)

Hur används e-postlistan Natverket
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till natverket@saltisscoutkar.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till Natverket

Du kan anmäla dig till Natverket genom att fylla i nödvändig information nedan. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att inte någon annan ska kunna anmäla dig till listan mot din vilja. Detta är en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat. 

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden:  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av Natverket
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan Natverket), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan Natverket administreras av natverket-owner at saltisscoutkar.se
Administrativ sida för Natverket (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på saltisscoutkar.se

Delivered by Mailman
version 2.1.27
Python Powered GNU's Not Unix